První zeměměřická a.s.

Profil firmy


Naše společnost je zaměřena na zeměměřické práce se specializací na pozemkové úpravy, tvorby geometrických plánů a zeměměřické činnosti týkající se stavební činnosti.

Oslovujeme především na zákazníka s důrazem na co nejkvalitnější naplnění jeho potřeb.


Z toho důvodu jsme zavedli INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU.
Ve společnosti je vytvořen integrovaný systém managementu (IMS) odpovídající požadavkům mezinárodních norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004.
Do integrovaného systému managementu jsou zahrnuty činnosti společnosti potřebné pro naplnění potřeb zákazníka. Rozsah systému definujeme takto:
Věcný rozsah integrovaného systému managementu pro výkon zeměměřických činností, zpracování pozemkových úprav.

Zajištění ochrany životního prostředí je založeno na identifikaci, hodnocení a řízení environmentálních aspektů.
Zavedený integrovaný systém managementu je popsán v příručce integrovaného systému managementu a v ostatních interních dokumentech.
Dokumenty integrovaného systému managementu jsou v definovaném rozsahu integrovaného systému managementu uplatňovány v praxi. Soulad praktických postupů s platnou dokumentací prověřujeme při interních auditech integrovaného systému managementu.


Systém řízení naší činnosti a s ním související dokumenty aktualizujeme a upřesňujeme s ohledem na vývoj požadavků, které jsou základem integrovaného systému managementu.
K požadavkům patří:
a. požadavky normy ISO 9001:2000
b. požadavky normy ISO 14001:2004
c. požadavky právních předpisů
d. požadavky zákazníků
e. zájmy zainteresovaných stran, zejména majitelů a vedení společnosti a jejích zaměstnanců

Změny v celém integrovaného systému managementu provádíme tak, aby se zlepšovala efektivnost a zvyšovala účinnosti systému při plnění požadavků, které jsou jeho základem.

certifikát integrovaného systému řízení dle norem ISO
Máte zájem o naše služby?  VOLEJTE (+420) 777 718 951
úvodní stránka


© První zeměměřická a.s.
Tel.: (+420) 777 718 953    E-mail: metodej.skrecek@prvni-zeme.cz    Web: www.prvni-zeme.cz
Doporučujeme: Ozvučení a osvětlení pro Vaše kulturní a společenské akce, zvukař, aparatura