První zeměměřická a.s.

Certifikace, kvalita


Politika jakosti

Zákazníkům nabízíme především kvalitu, kterou představuje zejména přísné dodržování požadavků zákonných předpisů včetně dodržování dovolených odchylek ve spodní polovině povoleného pásma.
Při vlastní činnosti naplňujeme požadavky zákazníků a nabízíme vhodná řešení.
V souvislosti s naší činností předcházíme znečištění životního prostředí.
Zlepšujeme systém managementu tak, aby naše činnost byla efektivnější.
Zaměstnancům zajišťujeme práci s nadprůměrným výdělkem a kvalifikačním růstem.


Společnost se dlouhodobě zabývá kvalitou své práce se zaměřením na zákazníka a také na stránku životního prostředí.

Proto jsme prošli certifikací podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005

Certifikát - integrovaný systém řízení


Máte zájem o naše služby?  VOLEJTE (+420) 777 718 951

úvodní stránka


© První zeměměřická a.s.
Tel.: (+420) 777 718 953    E-mail: metodej.skrecek@prvni-zeme.cz    Web: www.prvni-zeme.cz
Doporučujeme: Ozvučení a osvětlení pro Vaše kulturní a společenské akce, zvukař, aparatura